На сторінці розміщена інформація відповідно до статті 30 закону України “Про освіту”

“Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти” 

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

керівний склад закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) – станом на 01.01.2018 територія обслуговування відсутня;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти – ліцензований максимальний обсяг учнів – 350, фактично навчається у даному навчальному році – 328.

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); - станом на 01.01.2018 вакантні посади відсутні;

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - відсутні;

кошторис та довідки про зміни до кошторису 2017 рік;

кошторис та довідки про зміни до кошторису 2018 рік;

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;

інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості; 

інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством - відсутні.